027267699 Hotline: 084-6722277 sales@multitools.co.th

 

 

AUTOMATION SORTING MACHINE , INSPECTION MACHINE

เครื่องนับ บรรจุชิ้นงานอัตโนมัติ

เครื่่องตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน

 


 

ACCUVISION Thailand

Accuvision Technology Inc  ผู้ผลิตเครื่องตรวจคุณภาพและคัดแยกชิ้นงานจากประเทศไต้หวัน มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิตเครื่องคัดแยกชิ้นงานด้วยประสพการณ์การออกแบบร่วม 30 ปีมี โดยความสามารถเฉพาะทางด้านการเขียนโปรแกรม
ทำงานด้วยการตรวจสอบอัตโนมัติ (AOI),ตรวจด้วยการมองเห็นและ Eddy Current ด้วยภายใต้สิทธิบัตรรวมถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องตรวจสอบ
ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก
เหมาะสำหรับตรวจชิ้นงานขนาดเล็ก เช่นสกรูทุกชนิดรวมถึงสกรูยานยนต์ เครื่องยึดสปริง

ประโยชน์ที่ได้รับจากเครื่องตรวจสอบคุณภาพและคัดแยก ชิ้นงานแบบอัตโนมัติ

 • เพิ่มมูลค่าทางด้านการทำการตลาด, ความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจจากลูกค้า

 • ลดต้นทุนการตรวจสอบและคัดแยกชิ้นงาน ซึ่งปัจจุบันใช้คนในการตรวจสอบ

 • ลดเวลาในการทำงาน 

 • เพิ่มคุณภาพในการตรวจสอบชิ้นงานให้มีมาตรฐาน

 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับกระบวนการตรวจสอบ และกระบวนการทำงานขององค์กร

         เครื่องคัดแยกชิ้นงานอัตโนมัติ Accuvision Sorting Machine สามารถคัดแยกชิ้นงานได้ด้วยความเร็วประมาณ 100-800 ชิ้นต่อนาที ทั้งนี้จะอยู่กับขนาดของชิ้นงาน ถ้าชิ้นงานมีขนาดเล็กก็จะตรวจได้เร็วขึ้น และมีระบบตรวจปัญหาจากชิ้นงานที่เกิดขึ้น เช่น ชิ้นงานมีขนาด ค่าควบคุม (Tolerance)  ไม่ตรงตามสเปค มีเศษจากการขึ้นรูป หรือรูปร่างที่ผิดปกติ, ชิ้นงานปะปนขนาด หรือต่าง raw material เครื่องตรวจสอบชิ้นงานอัตโนมัติ สำหรับการตรวจสอบชิ้นงานอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง สามารถทำงานร่วมกับระบบปัญญาประดิษฐ์ AI

คุณสมบัติเด่นของเครื่องตรวจสอบอัตโนมัติด้วยกล้อง
 • สามารถตรวจสอบชิ้นงานอย่างต่อเนื่องโดยชิ้นงานไม่ต้องหยุดอยู่กับที่ได้ (ดังเช่น Screw bolt nut pin O ring Rubber)
 • สามารถปรับเพิ่มหรือลดความเร็วของเครื่องป้อนชิ้นงาน (ปรับแรงสั่นของ Feeding Bowl หรือ Liner guide ที่ทำหน้าที่ลำเลียงชิ้นงานเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบ)
 • ติดตั้ง กล้อง vision ตามข้อกำหนดเงื่อนไขในการตรวจจับชิ้นงาน ( บางชิ้นงานต้องการตรวจสอบ 2 ด้าน จะติดตั้งกล้อง 2 กล้อง แต่ถ้าหากต้องการตรวจสอบด้านเดียวจะติดตั้งเพียง 1 กล้อง ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ต้องการตรวจสอบของชิ้นงาน ทั้งนี้จะขึ้นกับความต้องการของลูกค้า)
 • ติดตั้ง sensor ตรวจจับชิ้นงาน เริ่มตั้งแต่ลำเลียงชิ้นงานเข้าสู่ เครื่องตรวจสอบ บอกตำแหน่งชิ้นงานดี งานเสีย และ ชิ้นงานลงกล่องบรรจุ รวมทั้ง นำจำนวนไปประมวลผลค่า X chart bar chart ได้
 • ติดตั้งระบบนิวเมติกส์คอยกั้นชิ้นงานที่นับจำนวนเรียบร้อย รางลำเลียงชิ้นงานมีการออกแบบ ให้เหมาะสมแต่ละชิ้นงาน โดยคำนึงถึง การออกแบบใช้ชิ้นงานได้หลากหลาย ติดตั้ง ปรับขนาดของราง ได้ง่าย
 • หน้าจอแสดงผลเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาด 21.5” สามารถมองเห็นจำนวนที่สามารถคัดแยกได้ชัดเจนได้

 

หลักการทำงานของเครื่องตรวจสอบชิ้นงานอัตโนมัติ

1.ใส่ชิ้นงานเข้าไปใน Feeding Bowl เพื่อเตรียมเริ่มทำการตรวจสอบชิ้นงาน

2. เปิดเครื่องตรวจสอบชิ้นงานที่จะทำการตรวจสอบชิ้นงาน

3. กรณีที่ต้องการเพิ่มความเร็วในการตรวจสอบชิ้นงาน สามารถปรับแรงสั่นของ Feeding Bowl เพื่อให้ชิ้นงาน ลำเลียงเข้าสู่ส่วนตรวจวัดได้รวดเร็วยิ่งขึ้นขนาดของ Feeding Bowl หรือขนาดจาน Feeding Bowl สามารถปรับเปลี่ยนให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงได้ตามขนาดของชิ้นงาน

4. เครื่องจะเริ่มทำการตรวจสอบชิ้นงานทีละชิ้น

         เครื่องตรวจสอบคุณภาพและคัดแยกชิ้นงานแบบอัตโนมัติ เพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน พร้อมทั้งคัดแยกชิ้นงาน ที่ดีมีคุณภาพและชิ้นงานที่คุณภาพไม่ผ่านออกจากกัน เครื่องจักรสามารถทำการตรวจสอบชิ้นงานแบบอัตโนมัติ อย่างต่อเนื่องโดยชิ้นงานไม่ต้องหยุดอยู่กับที่ได้ ( Real time ) และใช้เวลาในการตรวจสอบน้อยกว่าวิธีการตรวจสอบในปัจจุบัน เครื่องตรวจสอบคุณภาพและคัดแยกชิ้นงานแบบอัตโนมัติ ประกอบส่วนประกอบหลัก 4 ส่วน ได้แก่ ชุดป้อนชิ้นงาน (Feeding Bowl), ชุดสายพานและเซนเซอร์, ชุดกล้อง vision ที่ตามข้อกำหนดเงื่อนไขในการตรวจจับชิ้นงาน และกลไกการคัดแยกชิ้นงานดีหรืองานเสีย โดยแต่ละส่วนจะถูกเชื่อมโยงกันผ่านทางคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ในส่วนของระบบประมวลผลเพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน เริ่มต้นจากชิ้นงานที่ทำการตรวจสอบเคลื่อนที่ผ่านเซนเซอร์ สัญญาณจากเซนเซอร์จะถูกส่งต่อไประบบประมวลผล เพื่อให้ซอฟต์แวร์สั่งงานให้กล้องทำการถ่ายภาพชิ้นงาน พร้อมกับการควบคุมการทำงานของระบบแสงสว่าง ภาพที่ได้จากกล้อง ถูกส่งเข้ามาที่ระบบประมวลผลภาพ เพื่อการตรวจสอบภาพตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้งานกำหนดสเปค และระบุว่าชิ้นงานมี คุณภาพ ผ่าน (Pass) / ไม่ผ่าน (Reject) โดยค่าดังกล่าวจะถูกส่งไป ที่ชุดคัดแยก (Sorter) เพื่อทำการคัดแยกชิ้นงาน โดยผลการทำงาน จะถูกบันทึกเข้าระบบฐานข้อมูล (Database) เพื่อคำนวณ ประมวลผลด้วย AI  หรือการวิเคราะห์ผลด้านอื่นต่อไป


Multitools Engineering CO.,LTD
 เป็นตัวแทนจำหน่าย Accuvision Thailand ปัจจุบันยังคงเดินหน้าพัฒนาเครื่องจักรคุณภาพสูง
และการบริการเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย ด้วยโซลูชันโรงงานอัจฉริยะ Industry 4.0 หรือ Smart Factory 4.0
ผ่านการการรวบรวมข้อมูลจากเครื่องตรวจสอบและทำงานร่วมกันเครื่องส่งสัญญาณในรูปแบบของ Internet of Things (IoT)

 

 

ACV-16041 Auto optical  Micro screw inspection machine

ACV-16043 Fastener inspection machine

ACV-16045 ODM Auto Optical Inspection machines

ACV-16051 Auto parts inspection machine

ACV-16053 ODM model for customize

ACV-160606 Eddy current and optical inspection machine

 

For all kind of Fastener, automotive screws sorting, parts inspection Our Auto optical inspection machines are suitable to solve the quality problems of delicate screws, nuts, rods, micro parts, general fastener, auto parts, precise semiconductor parts, medical related products and other ODM parts.

PRODUCT FEATURE

 • Application: Auto parts, screw, bolt
 • Inspection Range: M3 – M12, length 120 mm
 • Inspection Speed: 300~900 Pcs /min depending on the actual feeding speed
 • No. of CCD Camera: 1-6 cameras
 • Professional inspection software: Graphic teaching mode, simple operation interface, easy to learn and use
 • Options: Eddy current device / Telocentric lens / 360-degree camera / automatic material supplementing system / paper box packing machine / OCR character recognition system

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save